Robot za šmirglanje, kao podrška sektoru pripreme za farbanje

Krajem 2021.godine, Concept Line je zajednički sa partnerom iz Italije, Vision Equipment, i srpsko-italijanskim Manganrobot doo, učestvovao na raspisanom konkursu evropskog fonda DIH² za dodelu sredstava namenjenim razvoju veštačke inteligencije u različitim oblastima industrije. DIH² projekat je osnovan od strane Horizon 2020- istraživačkog i inovacijskog programa Evropske unije za ostvarivanje dobrih i ekonomski opravdanih ideja, odnosno prelazak iz laboratorije i testiranja, na tržište. 

Kako smo uvideli da je najslabija karika naše struke kadar za šmirglanje, odnosno ljudstvo za profesionalnu pripremu materijala za farbanje, sastavili smo i predali projekat za izradu robota koji bi šmirglao, prvenstveno velike i vremenski zahtevne površine, a sa dugoročnim ciljem postepene automatizacije procesa. Nakon nekoliko krugova prezentacije, uspeli smo da dobijemo projekat među preko 100 evropskih firmi, i početkom 2022.godine krenuli sa pripremom.

Nakon 9 meseci razvojnih faza, robot je konačno stigao u našu proizvodnju, za njega je pripremljena posebna prostorija, a kolege iz pripreme su se više nego obradovale automatizaciji procesa koji stiže kao podrška. Uskoro ćemo objaviti i kratak video sa prikazom načina rada robota, kao i obrazloženje u kojoj meri je „novi kolega“ doprineo ubrzanju i kontinuitetu proizvodnog procesa, šta su benefiti ovakvog načina rada i u kojoj meri se učinak Concept Line u ovom segmentu povećao.